Tilbage til indeks


Nyheder fra Kay-Verner

Bilag fra mødet d. 4.okt. om lægdsruller:
I kan hente :
Klassifikationskoder og tjenstdygtighedskoder fra 1855 - 1947
her : http://www.korsoerslaegt.dk/klako.html

Det kan du finde i lægdsrullerne
her: http://www.korsoerslaegt.dk/laegds.html

Skema for lægdsruller
her: www.korsoerslaegt.dk/Skema.doc

Hent lægdsrullenøglen her
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/10/Laegdsrullenoeglen-1870.pdf