Tilbage til indeksSå er vi klar til en ny sæson i Korsør Slægtshistorisk Forening, kom og vær med til at gøre "slægterne" levende - alle har en historie -
må vi høre din?

1.møde var:

Torsdag d. 8. januar 2015 kl. 19.15

Kontingentbetaling og udlevering af  medlemsbladet "Slægten".

Derefter blev der blændet op for et foredrag af Kurt Rehder: "Hvordan finder jeg mine rødder (eller familien Vedel i 12 generationer)".
Foredragsholderen fik assistance af vores tidligere formand Karin Vedel.

 
Torsdag d. 22. januar 2015 kl. 19.15

Vi fortsætter i det gode spor fra sidste sæson med medlemmer der fortæller, og her er det Jonna Green, der kort vil fortælle om sin familie.

Efter pausen vil endnu et medlem, nemlig Flemming Svendsen tage over med sit foredrag, som lyder meget spændende. Han beretter om "En ulykkelig hændelse i året 1787"

Ja - to interessante foredrag - kom og lyt med.
familie

Torsdag d. 5. februar 2015 kl. 19.15 - BEMÆRK MØDESTED STENSTUEGADE  3, 4200 SLAGELSE

Besøg på Slagelse Stads-og Lokalarkiv v/Gitte Strange og Stella Borne Mikkelsen.

HUSK TILMELDING SENEST d. 2. februar TIL FORMAND HANS 
BURCHARDT tlf. 5837 2275 -  DER ER BEGRÆNSET PLADSMULIGHED

 Der kan købes øl og sodavand.

glbøgeTorsdag d. 19. februar 2015 kl. 19.15
Foredrag af Hans Burchardt over en artikel Hans har skrevet til Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjællands årbog 2014. Titlen er "Rådhushaven
- en usædvanlig mindelund." Foredraget vil blive fulgt op af billeder fra bogen. Årbogen kan købes.
rådhushaven


Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.15
Her kommer et foredrag af Flemming Fejer om Arkivalier Online, som vi jo ved er meget mere end kirkebøger og folketællinger. Flemming Fejer vil komme med et interessant indlæg om emnet - og der bliver lejlighed til at spørge, så kom på banen hvis du vil vide mere.

aargang

Torsdag d. 19. marts 2015 kl. 19.15
Generalforsamling jfr. lovene - og husk forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Efter generalforsamlingen, vil Pia Jensen fortælle om det hun har fundet ud af fra sin families historie.
taler


Torsdag d. 9. april 2015 kl. 18.15 bemærk tidspunkt og mødested: Korsør Kirkegård ved hovedindgangen på Kjærsvej
Besøg på Korsør Kirkegård. Her vil kirkegårdsleder Anne Borggård vil vise os rundt, samt fortælle om interessante grave fra Korsørs fortid.
Når rundvisningen slut, kører vi over på biblioteket, hvor vi efter en kaffepause, skal høre et foredrag om kirkegårdens rolle i relation til slægtsforskning.

gravhøj

Torsdag d. 23. april 2015  kl. 19.15
Ole Seyffart Sørensen har skrevet en særdeles grundig og veldokumenteret bog om sin mors familie, "Seyffart-klanen" kalder han den. Den vil han fortælle os noget om. Med den nyeste teknik bliver bogen præsenteret på en overraskende måde for os og læserne.

klan

For møder i foreningen: Tid og sted: Biblioteket, indgang Bernstensgade 3, 4220 Korsør, i mødelokalet 1.sal og kl. 19.15 - hvis ikke andet er oplyst.

Gæster pr. foredrag kr. 35.-

Ret til ændringer i ovenstående program forbeholdes.