Hjem

Sæson 2018-2019

Vi mødtes tirsdag d. 8. januar 2019 kl. 19.00
Hvor der var kontingentbetaling kr. 200,00 pr. medlem - kr. 300,00 for medlemspar.

referat herfra

Formanden  Pia bød velkommen til denne aften og vi var 15 medlemmer der var mødt op. Først skulle kontingentbetaling for det nye år være i orden. Der blev også budt velkommen til et måske kommende medlem, Lise Johansen, som dog lige var med på en kigger iaften.

Derefter orientering om det nye samarbejde med Danske Slægtsforskere (DIS), som blev besluttet skulle nyde fremme på et bestyrelsesmøde i december.  Formanden vil arbejde videre på, at vi skulle stå som lokalforening på deres side, og med de programmer vi har. Vores hjemmeside klarer vi selv indtil videre. Vi kan søge tilskud til arrangementer, som vi vil afholde ud fra hvor mange medlemmer vi er, men skal selvfølgelig aflægge regnskab for de brugte midler. 

En bred orientering om sider for slægtsforskere, nemlig: Bovrup-arkivet, som er en afskrift af medlemskartoteket for Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP). Personer der er anført på denne liste er fødte før 1908. Samtidig en forklaring om
 "Oeders efterretninger 1771" -  den omhandler personer der er på fattighjælp, det er ikke en folketælling, og gælder kun denne oplistede person.

Lise Johansen, som var her i aften og os andre fik lige en gennemgang af hvordan man begynder som slægtforsker, med at finde sit ophav i en kirkebog, og  en fortælling om at man "graver" tilbage fra far/mor.Og selvfølgelig går til de familiemedlemmer, som stadig er her, for at få så mange oplysninger om slægten som muligt.

En orientering om det kommende program tirsdag d. 22. januar 2019, hvor det vil være "Legacy" der er på programmet, og hvor det er Pia Nielsen (formanden), der vil berige os med viden om dette slægtsprogram. Send i god tid til hende, hvis du har specielle spørgsmål eller hvad du lige vil orienteres om på denne aften - det vil være en stor hjælp til Pia, hvad vi gerne have af emner der skal fortælles om.

Næste møde tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 19.00 LEGACY er på¨programmet.

ref. Clara S.
------------------------------------------------

Medlemsmøde tirsdag d. 20. november 2018

Julemøde kl. 18.00
referat herfra

Formanden indledte aftenen med at byde de fremmødte 16 medlemmer velkommen til et par hyggelige timer. Samtidig en orientering om eventuelt at modtage tilskud fra DIS, og de gældende regler i korte træk
 Der blev oplyst at emnet var til debat på det kommende bestyrelsesmøde d. 25. nov.

Så til aftenens program, hvilket var spisning af det indkøbte smørrebrød, og vores medbragte drikkelse. Traditionen tro afholdtes pakkespil , som skabte megen moro med  "tyveri" af vundne pakker, ligesom man sad med tre, havde man ingen. Pakkerne spændte lige fra køkkenruller til store ølflasker fra Jacobsen.

Lise havde konstrueret en quiz, som vi blev klogere af på julens komme og skikke.  Clara og Vivi var tættest på 13 rigtige.

Endnu en god aften i slægtsforskningens tegn. Vi sluttede denne aften omkring  kl. 21.15.

ref. Clara S.

Alle ønskes en god jul og et lykkebringende nytår 2019.

--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Medlemsmøde tirsdag d. 6. november 2018

Medlemmernes aften:
Vi samler op på foregående møder og hvor medlemmerne kan komme med spørgsmål/input for en hyggelig og udbytterig aften


referat fra mødet 6.nov.2018:

Det var Kay-Verners aften, da formanden Pia var forhindret i fremmøde.


Vi var 17 medlemmer til aftenens møde.


Til julemødet skal der bestilles smørrebrød, og Ib uddelte en bestillings seddel, og de der var interesseret i at deltage, udfyldte sedlen.
Da ikke alle medlemmer var tilstede, skannede Flemming sedlen. Den blev udsendt til alle.

Kay-Verner spurgte herefter om hvad vi havde lært på de foregående møder, idet han ikke selv havde været tilstede.
Det varede lidt inden der kom nogen på banen, men så blev der en livlig debat.
Vi ved Kay-Verners kæphest er https://arkiv.dk / - hvor der hele tiden lægges billeder og beskrivelser ud - kig nu derud. Der blev også talt om https://www.danishfamilysearch  samt lidt om mormonernes database https://familysearch.org/

Der blev oplyst om et dokumentbehandlingsprogram  docufreezer - her kan man ændre dokument til billede (f.eks. Jpg til pdf).

Odense databasen kom også på banen https://www.historienshus.dk/oplev-historien/odensedatabasen , ligesom der også er en
lignende database i Esbjerg

På lørdag d. 10. nov. er det arkivernes dag - alle lokalarkiver har åbent hus - kig ned  på Korsør Fæstning - de venter lige på at byde dig
velkommen  ml. kl. 10-16.

Udgivelsen af Korsør årbog  til kr. 130,00 blev også nævnt - kan købes hos Boghandleren, Føtex og Biblioteket.

Falderebs meddelelsen var, Politiets efterretninger nu er tilgængelige på Københavns Stadsarkiv. - spændende søgninger der.

Der var god spørgelyst, og nogle medlemmer fik endda noget med hjem at søge videre på.

Så til slut skal nævnes vores næste møde, som er julemødet d. 20.nov. kl. 18.00, medbring en pakke til kr. 30,00, som vi skal spille om i løbet af aftenen. Husk at tage tallerken, kop, bestik egne drikkevarer mv. med.
ref Clara S.

--------------------------------00--------------------------------------------

Medlemsmøde tirsdag d. 23. oktober 2018


Her skal vi se på Family Search og Danish Family Search.  Husk du skal være oprettet som bruger. Det er gratis. Medbring PC.

Ref. fra mødet 23.okt.2018

Vores formand bød 18 medlemmer velkommen - heriblandt et nyt medlem, nemlig Vibekke Rasmussen - så det var fint fremmøde.
Vi fik først lidt orientering om kirkebøger/folketællinger m.m. Det var især rettet mod nye medlemmer, så de fik fornemmelse af hvad vi har gang i. Ved tidligere møder er der også kommet et par nye medlemmer.
Så vi andre fik også en opfriskning på de forskellige arkivalier. Hjemmesiden blev også positivt nævnt, og der bliver jævnligt lagt nyheder ud om slægtsforskning - så kig en gang imellem, der kan jo også komme noget om programmer og mødetider etc.

Der var nok at se på med hensyn til  Family Search og Danish Family Search - her skal man være oprettet som bruger for at søge efter slægtninge. Vores formand gik grundig til værks - og vi fik en god og bred orientering.
Så en lille pause - det var der næsten ikke plads til - alle var ivrige for at høre mere.
Vi så også eksempler på søgninger - og fik forklaring på når det var kirkebøger/folketællinger man kunne klikke sig videre til.
Slægtprogrammet Legacy blev også vendt et par gange - der var stemning for mere kursus i foråret 2019.
En god og lærerig aften, hvor alle fik noget med hjem til den videre forskning.
Næste møde er tirsdag d. 6. november 2018 - her er det medlemmernes aften  - formand Pia er forhindret - så det er Kay-Verner der tager over.
Emnet er:
Vi samler op på foregående møder og hvor medlemmerne fremkommer med spørgsmål/input for en hyggelig og udbytterig aften.
Medbring PC.


ref. Clara S.
 


 Medlemsmøde tirsdag d. 2. oktober 2018

Vi kigger på folketællinger -
Hvor der er muligheder for, hvor vi finder vore aner. Her kommer vi ind på forskellige links vi kan benytte.
medbring PC.

Ref. fra mødet tirsdag d. 2. oktober 2018

Vi var 14 personer, der deltog i dette møde. 12 medlemmer og 2 personer der var på besøg: Ib Dyrkjær og Tove Hansen. Sandsynligvis kommende medlemmer.
Vores formand Pia bød alle velkomne og præsenterede "holdet" for Ib og Tove.

Pia takkede jubilæumsudvalget for det fine arrangement i anledning af Korsør Slægtshistorisk Forenings 40 års jubilæum og medlemmerne for at støtte op om sammenkomsten.

Aftenens emne var Folketællinger.

Pia var som altid velforberedt, så alle - både nye som mere erfarne slægtsforskere - tog hjem med stort udbytte.

Først så vi på Dansk Demografisk Database: www.ddd.dda.dk
Vi benyttede: Avanceret søgning.

Senere på vi på www.salldata.dk indtastede kilder - søgning i folketællinger.

Næste møde er den 23. oktober 2018. Her skal vi se på Family Search og Danish Family Search.  Husk du skal være oprettet som bruger. Det er gratis. Medbring PC.

ref. Lise R.S.

Jubilæum 20. september 2018

Vi mødtes kl. 17.00 på Lokalhistorisk Arkiv:

Så oprandt den store dag, hvor vi skulle fejre de 40 år for klubbens eksistens.

Vi var 18 forventningfulde medlemmer, der  mødtes  på Lokalhistorisk Arkiv, hvor Kurt Rehder holdt et lille foredrag om:

 "Mordet i Frølunde".

En barsk historie hvor tætte familiemedlemmer og andre gode karle var indblandet.Vi fik, på en fin opsætning, at vide om det grusomme mord og efterfølgende historisk indblik i den videre skæbne for de personer der var indblandet.
Samtidig med en udlægning fra H.C. Andersen m.fl. samt det retslige efterspil.

Foredraget varede ca. 1 time, og derfra gik turen videre til Restaurant Madam Bagger, hvor den fine menu ventede os.

Menuen bestod af:
Røget svinemørbrad m. spidskålssalat + brød og smør
Oksefilet ledsaget af bagte rødbeder og pommes Anna
Blommetærte hertil timianiscreme

vin, vand
mv. for egen regning.

En rigtig hyggelig aften, og inden vi gik hver til sit, var det tid til fotografering.
ref. Clara Svendsen


Første møde tirsdag d. 4. september 2018
Vi taler om den kommende sæson, derefter kigger vi på kirkebøger/folketællinger


Referat fra mødet d. 4. september 2018:

Vi  bød et nyt medlem Vivi Madsen velkommen. Vi var 16 medlemmer der deltog i dette møde.

Det kommende jubilæum blev drøftet. Indtil i dag er 18 medlemmer tilmeldt, og der er aftalt transport efter behov.

På grund af jubilæumsdagen d. 20. september, blev det besluttet, at medlemsmødet d. 18. september aflyses.

Der er ikke lagt program ud for datoer efter 2. oktober 2018, forannævnte møde vil handle om Family Search, der arbejdes på planlægning af program på kommende møder. Du kan blive opdateret om mødekalenderen på hjemmesiden.

Efterfølgende blev et oplæg fra formand Pia gennemgået om slægtforskningens grundlæggende principper, nemlig om kirkebøger/folketællinger. Da der jo er nye  medlemmer, er det vigtig at alle er med, og ved hvad der tales om. Det er meningen, at vi "læser" videre på dette emne.

Så kom der lidt orientering om f.eks. skifter, som er et specielt emne. Der blev talt om, at få en ekspert til at komme og fortælle lidt om hvad der ligger bag linksene i "Retsbetjente" med videre.

Der blev og orienteret om hjemmesiden https://sogn.dk/ - som måske ikke er så kendt, den så da spændende og oplysende ud.


Der blev omdelt en folder, som er udfærdiget af Ove Jensen (minibyen) om foreningen, den skal lægges ud på strategiske steder. Dette vil formand Pia tage sig af.
ref.Clara Svendsen