Et lille udvalg af læseværdige bøger og 

skrifter omhandlende Korsørs fortid og historie.

 

1.     Hilsen fra Korsør, postkort fra 1900-1920  Udgivet af Lokalhistorisk Arkiv korsør Kommune

2.     Postkort fra Vestsjælland, udgivet af SJÆLLANDS TIDENDE Slagelse

3.     ET SIKKERT LY - Træk af Korsør Havns historie i 200 år  Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen

4.     Korsør i 15.000 år   Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen

5.     En tur omkring SCT Gertruds Kirke i Korsør,  et tidsbillede fra 1800-tallet, Ove Jensen

6.     ”Korsør og Flåden” Flemming Hansen og Ulrik Luckow

7.     ”Gennem Korsør” 1425 – 1975 Med bidrag af Palle Lauring, Kirsten Borg, Mogens Haar, Erik Isaksen m.fl.

8.     ”Korsør Gamle By” En bygningsregistrant udgivet af Korsør Kommune, Miljøministeriet, Planstyrelsen. 1989

9.    Fortidens Matadorer i Korsør Svend Mogensen

10.  Bal á Korsør  Claude Duneton udgivet af Svend Mogensen

11.  Butikslivet i 30'erne og 40'erne Svend Mogensen

12.  Korsør i 30'erne og 40'erne som en 70 årig husker det Svend Mogensen

13.   Fra Det gamle Korsør udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn 

14.   Korsør Billeder - idé, foto Curt Asklund og Sten Højgaard 

15.   Korsør kort fortalt  af Torben Grønsdal

16.   Personerne bag vej- og gadenavne i Korsør Syd - Karin Vedel

17.   Personerne bag vej- og gadenavne på Halsskov - Karin Vedel

18.   Korsør i årene op til 1928 - fotografisk optryk fra "De danske Amter" 1929

19.   Sprogø - Curt Asklund 1980

20.   Korsør på tværs 1-4 - Jørgen Nielsen

21.   Korsør Posthistorie - Thomas Lykke Sørensen

22.   "Lad aabnes Lysets Porte" Kultur og oplysning i Korsør gennem 100 år -
     Jette Kjærulff Hellesen - Ole Tuxen

23.   Korsør - bidrag til Egnens, Byens og Havnens historie - L.F. LA Cour

24.   Vemmelev og Hemmeshøj sogne - bidrag til en sognehistorie - udgivergruppen 1984 -  isbn 87-981662-0-4

25.   Bidrag til Vemmelev-Hemmeshøj sognes historie - Fritz Jacobsen 1954

26.   Sognebyen Hemmeshøj - bygningsregistrant - Lissi Jørgensen Pedersen og Finn Pedersen 2011 -                                   isbn 978-87-991926-3-2

27.  Taarnborg - et sogn i Vestsjælland - udgivet af Taarnborg Grundejerforening  1984 - isbn 87-7001-160-5

28.  Vårby - ved den gamle kongevej - bygningsregistrant - Lissi Jørgensen Pedersen og Finn Pedersen 2007 -                    isbn 978-87-991926-0-1

29.  Kirkekvarteret i Korsør, tidsbillede fra 1800-tallet - Ove Jensen - 2012 - hæftet koster kr. 40.00

30.  En tur fra Milepælen til Sct. Gertruds kirke i Korsør, beboere og ejendomme i Korsør ca. 1834 - Ove Jensen - 2012   hæftet koster kr. 40,00

31.  Fra Korsør Kirke gennem Fiskergade til Strandmøllen, beboere og ejendomme i Korsør 1870 - Ove Jensen - 2013     hæftet koster kr. 40,00     

32.  Slottensgade kvarteret i Korsør 1870,  Ove Jensen  - 2014 - hæftet  koster kr. 40,00 -  alle 4 hæfter kr. 150,00,  kan   købes på  Korsør Lokalarkiv. Alle hæfter indeholder fold-ud-kort.

33.  Erdrup - en landsby i Hemmeshøj Sogn - bygningsregistrant - Lissi Jørgensen Pedersen og Finn Pedersen 2010 -         isbn 978-87-991926-2-5

34.  VERNER SØRENSEN - MIN FAR 1913-2008, Hanne Møhr.                                                                                     Bogen kan købes på Korsør  Lokalarkiv for kr. 160.-

35.    Drømmen om en rugmark - Jørgen Nielsen - 2009 - isbn 978-87-992764-1-7

36.     Bølgeslag, blæst og blæretang - Jørgen Nielsen - jubilæumsskrift 1997 (750 eksmpl.) isbn 87-986552-0-5

37.    Korsør - Mosaik - Con amore -Svend Mogensen 2003 - isbn 87-81151-30-9

Bøger der ikke findes i handlen kan lånes på dit bibliotek eller købes/læses på Korsør Lokalarkiv.
God fornøjelse og læselyst.