TILBAGE TIL INDEX

Hvis du er interesseret i at finde noget om din slægt, så er Korsør Slægthistorisk Forening måske noget for dig. 

Du kan melde dig ind hos formanden eller bare møde op på en af vores medlemsaftener.

Vore medlemsmøder afholdes på Korsør Bibliotek, Bernstensgade 3, 1.sal, 2 gange om måneden fra januar til maj måned

og fra september til december måned inkl.,  hver anden tirsdag – se programmet på hjemmesiden hvilke datoer møderne afholdes.

For enkelt personer er beløbet kr. 200,00 årligt

For par er beløbet kr. 300,00 årligt

Hvis du bare har lyst til at komme til et af vore foredrag er prisen kr. 35,00 pr. gang

Der gøres opmærksom på, at der ikke annonceres om møderne i pressen, idet der udkommer et blad ”Slægten”

hvori der publiceres, ligesom programmet er skrevet på vores hjemmeside www.korsoerslaegt.dk

Der kan altid rettes henvendelse til formanden Kay-Verner Christiansen eller et af bestyrelsesmedlemmerne

for yderligere oplysninger.